790 312 130

Czym się zajmujemy?

Działalność firmy w głównej mierze opiera się na wycenie nieruchomości, praw związanych z nieruchomościami oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych. Operaty szacunkowe będącą autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości sporządzane są z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów zawodowych z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki zawodowej. Świadczone przez nas kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami, dotyczą m.in.:


Usługi dodatkowe

sporządzanie badań

i analiz rynku nieruchomości.

dokonywanie inspekcji nieruchomości

wraz z inwentaryzacją powierzchni użytkowej i analizą stanu prawego.

sporządzanie opinii o wartości

nieruchomości nie stanowiących operatu szacunkowego w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

DO KOGO JEST SKIEROWANA NASZA OFERTA?

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, instytucji sektora finansowego (banków i instytucji finansowych), przedsiębiorców, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw), kancelarii prawnych, sądów, komorników, spółdzielni mieszkaniowych, uczestników procesu budowlanego.

OBSZAR DZIAŁANIA

Siedziba biura mieści się w Szczecinie, działalności firmy obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego w szczególności teren miasta Szczecin oraz powiatów sąsiednich, w tym powiaty policki, gryfiński, stargardzki, goleniowski i pyrzycki. Swoje usługi oferujemy również na terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz gmin sąsiednich. W wyjątkowych sytuacjach wykonujemy również zamówienia na terenie całego województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

CELE WYCEN

 • kupna, sprzedaży lub zamiany
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • skarbowo-podatkowych (darowizn, spadków)
 • ustalenia wynagrodzeń i odszkodowań z tytułu budowy urządzeń przesyłowych
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
 • wkładów niepieniężnych do spółek
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
 • ubezpieczeń majątkowych
 • ustalenia wartości spadku i zachowku
 • podziału majątku
 • inne niewymienione w zależności od potrzeb zamawiającego

CENNIK

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi ustalany jest każdorazowo z zamawiającym indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji nieruchomości oraz złożoności prac i kosztów towarzyszących sporządzeniu wyceny lub opinii.


Koszt wykonania zlecenia zależny jest od terminu i warunków zamówienia, stopnia trudności i czasochłonności prac wynikających w szczególności ze specyfiki nieruchomości, jej rodzaju i charakteru, wydatków związanych z realizacją zlecenia (koszt dokumentacji źródłowej, koszt dojazdu), konieczności dokonania pomiarów i inwentaryzacji, jak również od celu wyceny.

Świadectwo uprawnień / Zaświadczenie BankoweTop